Holland High Tech Holland
UITNODIGING HOLLAND HIGH TECH VOORJAARSEVENEMENT
Holland High Tech nodigt u op woensdagmiddag 25 maart 2020 van harte uit voor een inspirerend  programma, waarin we samen met u de business kansen in Duitsland verkennen.
Wat kunt u verwachten?
  • Keynote van een ondernemer over de Duits-Nederlandse kansen op het gebied van digitalisering en energie;
  • Ervaringsdeskundigen uit de automotive industrie en de fotonica-sector vertellen waar de business kansen in Duitsland liggen en hoe zij succesvol samenwerken;
  • Presentatie van het HTSM Duitslandplan en de mogelijkheden om aan te sluiten;
  • Samenwerken met Smart Industry Duitsland op data delen, de Europese Cloud en productie-technologie; Peter van Harten (Smart Industry Ambassadeur).
Meer informatie over het programma >>
Holland High Tech Voorjaarsevenement 2020
Woensdag 25 maart 2020 | Locatie: DeFabrique in Utrecht

14.30 uur | Inloop
15.00 uur | Start programma
16.30 uur | Afsluitende borrel

Het Holland High Tech Voorjaarsevenement is onderdeel van de ‘Duitslanddag’, en wordt in samenwerking met de Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK) georganiseerd.
Ochtendprogramma
Geïnteresseerden kunnen de Duitslanddag eerder bezoeken. Vanaf 9.30 uur verzorgt de Duits-Nederlandse Handelskamer een interessant programma met workshops over onder meer Artificial Intelligence en e-health, info-sessies over contracten en subsidieregelingen en er is een inhoudelijke paneldiscussie. Kijk hier voor het programma.

Wilt u ook deelnemen aan de Duitslanddag? Dan dient u zich hiervoor aan te melden via de website: https://duitslanddag.nl/aanmelden2020.
Topsector HTSM en Duitsland
Het is de ambitie van de Nederlandse topsector High Tech Systemen & Materialen (HTSM) om naast handelspartner ook meer en meer technologie- en innovatiepartner voor Duitsland te zijn. Daarin focust de hightech sector zich op de voor Duitsland belangrijke uitdagingen: de Energiewende en Digitalisierung

Duitsland kent de toegevoegde waarde van de Nederlandse systeemkennis en waardeert de Nederlandse cultuur van experimenteren, publiek-privaat samenwerken en onze praktische toepassingen zoals fieldlabs.
HTSM Duitslandplan
Gezamenlijk hebben de partners van de topsector HTSM een HTSM Duitslandplan geformuleerd. Dit is een aanzet voor meerjarige hightech programmering gericht op Duitsland. Zowel wat betreft handel als innovatie.
 
Top Sector High Tech Systems and Materials (HTSM) unites industry, academia and government in key enabling technologies for grand societal challenges.
www.hollandhightech.nl
info@hollandhightech.nl
Aanmelden nieuwsbrief
Afmelden nieuwsbrief
Profiel wijzigen
Doorsturen
 
...